ارزش نفت در بازارهای جهانی افت داشت

ارزش نفت در بازارهای جهانی افت داشت

به دنبال تردیدهایی در پیوند به کاهش تولید کشورهای صادرکننده نفت "اوپک"، بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی کاهش یافته است. در این میان، چین دومین مصرف کننده نفت در جهان گفته است که با شدیدترین سطح کاهش صادرات نفت از سال...