ارزش جنگ در افغانستان چیست؟

ارزش جنگ در افغانستان چیست؟

یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان و پاکستان، ۱۷۳ هزار تن هنگام جنگ جان‌های‌شان را از دست داده‌اند و ۱۸۳ هزار تن دیگر زخم برداشتند. انجام‌دهندگان این تحقیق گفته‌اند که این رقم تنها شمار کسانی را...