ارزش بارزگانی افغانستان، ۸ میلیارد دالر کاهش یافته است

ارزش بارزگانی افغانستان، ۸ میلیارد دالر کاهش یافته است

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که ارزش بازرگانی طی سال‌های اخیر در این کشور کاهش یافته است.   «خانجان الکوزی» معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که ارزش بارزگانی افغانستان از حدود ۱۵میلیارد دالر به ۷...