ارزش‌هایی که باید به فرزندانتان آموزش دهید

ارزش‌هایی که باید به فرزندانتان آموزش دهید

۱. صداقت جایی در مسیر بزرگ شدن، بچه‌ها دروغ گفتن را یاد می‌گیرند، حتی ممکن است آن را از والدینشان هم یاد نگرفته باشند. تلویزیون، بچه‌های دیگر یا حتی بزرگترهای دیگر ممکن است باعث این نوع رفتارهای آنها شده باشند. حتی...