اردوگاه کاله فرانسه از مهاجران خارجی تخلیه می‌شود

اردوگاه کاله فرانسه از مهاجران خارجی تخلیه می‌شود

منابع خبری از آغاز تخلیه اردوگاه کاله فرانسه از اوایل امروز خبر می‌دهند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در اردوگاه کاله حضور دارد، اعلام کرده است که مقام‌های فرانسوی قصد تخلیه کامل این اردوگاه را دارند و کار تخلیه این...