اردوغان: مبارزه جدی با کودتاچیان صورت خواهد گرفت

اردوغان: مبارزه جدی با کودتاچیان صورت خواهد گرفت

اردوغان: مبارزه جدی با کودتاچیان صورت خواهد گرفت   رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، در نخستین سالگرد کودتای نافرجام در این کشور تاکید کرده است که مبارزه جدی با کودتاچیان صورت گرفته است. آقای اردوغان به همراه...