اردوغان دستور تعطیلی ۱۰۰۰ مکتب در کشورش را صادر کرد

اردوغان دستور تعطیلی ۱۰۰۰ مکتب در کشورش را صادر کرد

به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دستور تعطیلی ۱۰۰۰ مکتب خصوصی را در سراسر کشورش صادر کرد. این در حالی است که وزارت آموزش ترکیه ۱۵۲۰۰ نفر از کاکنان این وزارت را در ارتباط به دست داشتن در کودتای...