اردوغان: جهان علیه باندهای تحت نظارت گولن اقدام کند

اردوغان: جهان علیه باندهای تحت نظارت گولن اقدام کند

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در مورد آنچه، خطر تروریستی "شبکه فتح الله گولن" خواند به جامعه جهانی هشدار داد. آقای اردوغان، روز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل، از کشورهای های جهان خواست اقدامات همآهنگی را علیه به...