راه اندازی کمپین تبلیغاتی ارتقای مواد غذایی از سوی وزارت صحت عامه

راه اندازی کمپین تبلیغاتی ارتقای مواد غذایی از سوی وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه درهمکاری با اداره پروگرام غذایی جهان، کمپین تبلیغاتی رسانه‌ای را به منظور ارتقای مواد غذایی راه اندازی کرد. داکتر بشیر نورمل رییس انستیتوت ملی وزارت صحت عامه، با اشاره به راه اندازی این کمپین گفت: هدف از...