ارتقاء هوش هیجانی برای پرورش کودک موفق را بیآموزید

ارتقاء هوش هیجانی برای پرورش کودک موفق را بیآموزید

به توانایی افراد در شناخت و کنترل احساسات شخصی خود و دیگران و همچنین استفاده از این توانایی برای تصمیم گیری بهتر، تفکر خلاقانه، انگیزه بخشیدن به خود و دیگران، لذت بردن از سلامتی و روابط بهتر و زندگی شادتر، «هوش هیجانی»...