ارتش آمریکا: مجبور شدیم تا تجهیزات جنگی خود را به داعش واگذار کنیم

ارتش آمریکا: مجبور شدیم تا تجهیزات جنگی خود را به داعش واگذار کنیم

به گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا، موضع سربازان آمریکایی هنگام کمک به نیروهای افغان در جنگ علیه جنگجویان داعش در ننگرهار، تحت حمله و آتش‌باری قرار گرفت و این نیروها، مجبور شدند که تجهیزات‌شان را رها کرده و ساحه را ترک...