نیروهای ارتش در عملیات آزاد سازی منطقه غلمین غور پیش روی داشته اند

نیروهای ارتش در عملیات آزاد سازی منطقه غلمین غور پیش روی داشته اند

نیروهای ارتش غرب کشور طی عملیاتی که برای آزاد سازی منطقه غلمینِ غور به‌راه انداخته‌اند، پیش‌روی‌هایی داشته‌ اند. تورنجنرال محمد ناصر هدایت فرمانده پایگاه ارتش غرب کشور می‌گوید که از دو روز به‌این طرف عملیاتی برای...