ارتباط روسیه با طالبان برای حفاظت از دفاتر سیاسی یا مبارزه با داعش؟

ارتباط روسیه با طالبان برای حفاظت از دفاتر سیاسی یا مبارزه با داعش؟

مقام های سفارت روسیه در کابل ضمن تایید ارتباط این کشور با گروه طالبان می گویند این ارتباط به منظور حفاظت از دفاتر سیاسی و کنسولگرهای روسیه است. الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت علیرغم اینکه...