ارایه مشخصات حمله کننده به شهر مونیخ از سوی پولیس آلمان

ارایه مشخصات حمله کننده به شهر مونیخ از سوی پولیس آلمان

روزنامه دیلی میل بریتانیا به نقل از منابع امنیتی آلمان نام و تصاویر عامل حمله تروریستی مونیخ را پخش کرده است. علی دیوید سنبلی یک جوان ۱۸ ساله آلمانی ایرانی تبار بوده که از دو سال گذشته در شهر مونیخ آلمان ساکن بوده است. بر...