ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک

ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک

عنوان اثر : ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک نویسندگان: رضا شمس مجد، محمد مهدی مرتهب سال نشر : ۱۳۸۶ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت...