ارائه فعالیت‌های اخیر فرماندهی پولیس هرات

ارائه فعالیت‌های اخیر فرماندهی پولیس هرات

پاسوال عبدالمجید روزی فرمانده پولیس ولایت هرات در یک نشست خبری فعالیت‌های انجام‌شده توسط نیروهای پولیس را بیان کرد. فرمانده پولیس هرات در این کنفرانس مطبوعاتی با قدردانی از نیروهای پولیس در امر مبارزه با هراس افگنان و...