ادعای تاجران در هرات مبنی برآلوده بودن آب رد شد

ادعای تاجران در هرات مبنی برآلوده بودن آب رد شد

مقام های ریاست آب‌رسانی هرات ادعاهای برخی از شرکت ها در مورد آلوده بودن آب لوله کشی هرات را رد کردند. نجیب آریا سرپرست ریاست آب‌رسانی هرات در صحبت با خبرنگار تلویزیون چکاد گفت:" شماری از شرکت های تجارتی که دستگاه های...