ادرسکن ولسوالی با یک دکتر

ادرسکن ولسوالی با یک دکتر

شماری از ساکنان ولسوالی ادرسکن ولایت هرات از کمبود داکتران و مراکز صحی در این ولسوالی شاکی اند.   آنان می‌گویند که در سطح ولسوالی ادرسکن تنها یک داکتر برای معاینه مریضان این ولسوالی وجود دارد. «کریم رحمانی» ساکن...