ادامۀ زد‌و بندهای میان گروهی طالبان در بادغیس

ادامۀ زد‌و بندهای میان گروهی طالبان در بادغیس

یک عضو شورای ولایتی بادغیس، از کشته شدن یک فرد مسلح غیر مسؤول در ولسوالی جوند این ولایت خبر داد. خان جان ظفر، نمایندۀ مردم جوند در شورای ولایتی بادغیس گفته که این باشنده جوند، محمد نام داشته و از افراد بسم‌الله یک‌تن از...