ادامه کار پل رایان در آمریکا به سمت قبلی

ادامه کار پل رایان در آمریکا به سمت قبلی

پل رایان، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، در مجلس بعدی هم، سمت خود را حفظ خواهد کرد. مجلس بعدی از ماه جنوری کار خود را آغاز می کند. جمهوری خواهان علاوه بر گرفتن ریاست جمهوری، در انتخابات هشتم نوامبر توانستند اکثریت خود در هر...