ادامه فصل تازه ترور در هرات

ادامه فصل تازه ترور در هرات

بر اساس گزارش‌های مردمی ساعاتی پیش افراد مسلح ناشناس یک فرمانده پیشین جهادی را در ناحیه دوم شهر تیرباران کردند. این گزارش‌ها می‌رسانند که اقارب این فرد ادعا دارند که این فرد را تفنگداران عبدالله اکبری به قتل...