ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل در عراق

ادامه عملیات آزادسازی شهر موصل در عراق

نیروهای نظامی عراق به پیشروی خود تا کنترل کامل شهر موصل ادامه می دهند. در جریان پاک سازی مناطقی آزاد شده از اشغال گروه داعش، روز هشتم نوامبر، نیروهای کرد پیشمرگه یکی از اعضای این گروه را در شهر بعشیقه در سیزده کیلومتری...