ادامه سریال نبرد میان‎گروهی طالبان در هرات ثبت شد

ادامه سریال نبرد میان‎گروهی طالبان در هرات ثبت شد

درنتیجۀ درگیری بین هواداران ملا اخترمنصور و ملا محمد رسول در ولسوالی شیندند هرات یک‌شورشی کشته و یک‌تن دیگر زخم برداشته است. گفته‌شده که در این درگیری، محمود، مشهور به صابر یکی از شورشیان سرشناس در این ولسوالی...