ادامه سریال مسمومیت دختران در ولایت فراه ثبت شد

ادامه سریال مسمومیت دختران در ولایت فراه ثبت شد

۱۰۴ تن از دانش آموزان اناث یک مکتب دولتی در ولایت فراه مسموم شدند. این دانش آموزان همه مربوط لیسه نسوان "قریه چهارباغ " این ولایت هستند. دکتر عبدالجبار شایق رییس صحت عامه ولایت فراه در تماس تلفنی به خبرنگار تلویزیون چکاد...