ادامه خودکشی‌ها در هرات

ادامه خودکشی‌ها در هرات

یک مرد حدوداً ۲۵ ساله بامداد امروز در ولایت هرات خود را حلق‌آویز کرد. این مرد را ساعت ۹ صبح امروز به بیمارستان مرکز هرات آوردند و تاکنون این مرد زنده است. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی این ولایت به تلویزیون...