ادامه تیراندازی‌ها در آمریکا؛ چهار تن دیگر نیز کشته شدند

ادامه تیراندازی‌ها در آمریکا؛ چهار تن دیگر نیز کشته شدند

درنتیجه تیراندازی یک فرد مسلح درشهر باتون روژ در یالت لوئیزیانا آمریکا سه پولیس و مهاجم کشته و چند پولیس دیگر زخم برداشتند. یک مقام پولیس در ایالت لوئیزیانا گفت در تیراندازی روز گذشته از سوی یک فرد مسلح به نظامیان این...