ادامه توقف موترهای شیشه سیاه در شهر کابل

ادامه توقف موترهای شیشه سیاه در شهر کابل

فرماندهی عمومی گارنیزیون پولیس ملی در شهر کابل یک‌بار دیگر شروع به پاک کردن شیشه‌های سیاه موترهای مدل‌بالا کرده است. در تازه‌ترین مورد طی ۲۴ ساعت گذشته پولیس گارنیزیون در سطح شهر کابل موفق شده که شیشه‌های سیاه ۱۰۴...