ادامه تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای اصلاحات انتخاباتی

ادامه تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای اصلاحات انتخاباتی

ریاست اجراییه کشور می‌گوید حکومت برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی منتظر پیشنهادات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست گفته که تلاش‌ها برای دریافت راه‌حل‌های قانونی به هدف ایجاد...