ادامه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران

ادامه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران

همزمان با ادامه آلودگی هوای تهران و تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی در پایتخت ایران در روز چهارشنبه ۲۶ عقرب، وضعیت هوای شهر اصفهان نیز با میانگین شاخص کیفیت ۱۵۷ ناسالم و قرمز اعلام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز...