ادارۀ محلی بادغیس دست آوردهای سفرش به کابل را همگانی کرد

ادارۀ محلی بادغیس دست آوردهای سفرش به کابل را همگانی کرد

ادارۀ محلی بادغیس دست آوردهای سفرش به کابل را همگانی کرد   مشاور ارشد والی بادغیس، دستاورد‌های سفر والی این ولایت را، به مرکز کشور با رسانه‌ها شریک ساخت. احمد خالد صافی، در این نشست گفت مقام‌های مرکزی کشور وعده...