ادارۀ  محلی بادغیس از رسانه‌ها حمایت می‌کند

ادارۀ  محلی بادغیس از رسانه‌ها حمایت می‌کند

مسئولان اداره محلی بادغیس از رسانه‌ها حمایت‌شان را اعلام کرده‌اند.   فیض محمد میرزا زاده، معاون والی بادغیس می‌گوید که میزان خشونت علیه خبرنگاران در این ولایت بسیار کم است. به گفتۀ آقای میرزا زاده، اداره محلی از...