ادارۀ شهرسازی هرات در تلاش ساخت ده هزار واحد مسکونی

ادارۀ شهرسازی هرات در تلاش ساخت ده هزار واحد مسکونی

ادارۀ شهرسازی هرات، روی طرح ایجاد بیش از ده هزار واحد مسکونی در شهر هرات کار می‌نماید. فریدون سروری، رییس این اداره ابراز امیدواری می‌کند که کار عملی طرح ایجاد بیش از ده هزار واحد مسکونی در منطقه گازرگاه در سال آینده...