اداره کار و امور اجتماعی: وضعیت کودکان کار در هرات نگران کننده است

اداره کار و امور اجتماعی: وضعیت کودکان کار در هرات نگران کننده است

حضور گسترده ی کودکان خیابانی و کار در سطح شهر هرات باعث نگرانی شماری از ساکنان این ولایت شده است.   آنان میگویند که پس از ورود بی رویه ی مهاجران از ایران و آوارگان داخلی به این ولایت کودکان خیابانی و کار نیز افزایش...