تقدیر اداره محلی هرات از شهردار پیشین این ولایت

تقدیر اداره محلی هرات از شهردار پیشین این ولایت

مسئولان اداره محلی هرات از خدمات سید وحید قتالی، شهرداری پیشین هرات در امر بهبود خدمات شهری تقدیر کرده اند.   «محمد آصف رحیمی» والی هرات، گستردگی کار در اداره شهردای هرات را نیازمند مدیریت قوی عنوان کرد و آرزو برد تا...