اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات به کمبود کارمند روبرو است

اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات به کمبود کارمند روبرو است

جاوید نادم، رییس اداره مهاجرین و عودت کنندگان در هرات می‌گوید کمبود در تشکیلات این اداره یکی از نگرانی‌های جدی آنان است. بر بنیاد طرحی که اداره مهاجرین در قسمت تشکیلات سال ۱۳۹۶ روی دست گرفته، نیازمندی این اداره ۵۷...