اداره محلی ولایت تخار به آواره‌گان جنگ کمک می‌کند

اداره محلی ولایت تخار به آواره‌گان جنگ کمک می‌کند

مقام های محلی ولایت تخار در شمال کشور می‌گویند کسانی که بر اثر جنگ در این ولایت متضرر شده بودند، مورد کمک قرار گرفته‌اند. دفتر مطبوعاتی ولایت تخار با نشر خبرنامه‌ای گفت: "محمد یاسین ضیا والی تخار با رفتن به بیمارستان...