اداره محلی هرات: حمله به جان اعتراض کنندگان جنبش روشنایی جنایت است

اداره محلی هرات: حمله به جان اعتراض کنندگان جنبش روشنایی جنایت است

سران دولتی و بزرگان قومی در شهر هرات با گردهمایی در سالن نگارستان بهزاد یاد کشته شدگان حمله انتحاری روز گذشته در کابل را گرامی داشتند. حاضرین و سخنرانان در این گردهمایی به شدت این حمله را محکوم کرده و خواستار برخورد با...