۷ اداره دولتی در بادغیس با سرپرست‌ها مدیریت می شود

۷ اداره دولتی در بادغیس با سرپرست‌ها مدیریت می شود

واحد های دومی همه وزارت خانه ها، در ولایت بادغیس فعالیت دارند.   اما واحد های دومی ۷ وزارت خانه در این ولایت، از مدت ها به این سو توسط سرپرست‌ها مدیریت می شوند. اداره اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، تربیه معلم، فواید عامه،...