اداره تنظیم امور دارویی در کابل گشایش یافت

اداره تنظیم امور دارویی در کابل گشایش یافت

ادارۀ ملی تنظیم امور دارویی و محصولات درمانی روز گذشته با حضور مقام‌های بلند پایه دولتی در کابل گشایش یافت. در مراسم گشایش این اداره فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور در کابل گفت که این اداره از نخستین گام‌ها برای...