۸۰ درصد مسئولان اداره‌های دولتی در هرات دارایی‌های شان را ثبت کرده‌اند

۸۰ درصد مسئولان اداره‌های دولتی در هرات دارایی‌های شان را ثبت کرده‌اند

مسئولان در ادارۀ مبارزه با فساد اداری در زون غرب گفته‌اند که تاکنون ۸۰ درصد از مسئولان اداره‌های دولتی هرات به ثبت دارایی‌ها شان در این نهاد پرداخته‌اند. عبدالرحمن رنجور، آمر اخذ اطلاعات و سمع شکایات این ادارۀ به...