ادارات دولتی قندهار بیش از ۵۶۰ میلیون افغانی به شرکت برشنا بدهکار اند

ادارات دولتی قندهار بیش از ۵۶۰ میلیون افغانی به شرکت برشنا بدهکار اند

ادارات دولتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، بیش از ۵۶۰ میلیون افغانی به شرکت برشنا مقروض اند. امان الله فاروقی رئیس شرکت برشنا در ولایت قندهار می‌گوید که ادارات دولتی در این ولایت در چند سال گذشته نزدیک به ۹۰۰...