اخراج صدها پناهجوی افغانستانی از ترکیه

اخراج صدها پناهجوی افغانستانی از ترکیه

مقام‌ها در ترکیه از اخراج صدها پناهجوی افغانستانی از منطقه «ازمیر» این کشور خبر می‌دهند.   مقام‌ها در ترکیه می‌گویند که این پناهجویان افغانستانی در شهر ازمیر شناسایی و از طریق میدان هوایی «عدنان مندرس» این شهر به...