اخراج پناهجویان افغان از پاکستان اشتباه بزرگی است

اخراج پناهجویان افغان از پاکستان اشتباه بزرگی است

فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در سمیناری در اسلام آباد گفت اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان اشتباه بزرگ دولت اسلام‌آباد است. وی افزود: بازگرداندن پناهندگان افغان به جنگ پس از ۳۰ سال مهمان نوازی اشتباه...