تلاش دولت ترکیه برای افزایش اختیارات رییس‌جمهوری جریان دارد

تلاش دولت ترکیه برای افزایش اختیارات رییس‌جمهوری جریان دارد

دولت ترکیه می خواهد در بهار سال آینده یک رفراندوم برای افزایش اختیارات رییس‌جمهور برگزار کند. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، رای ۳۱۶ قانونگذار از حزب حاکم عدالت و توسعه و همچنین ۳۹ نماینده از حزب جنبش ملی گرا، برای...