اختلال دوقطبی در کودکان از کجا سرچشمه می‌گیرد

اختلال دوقطبی در کودکان از کجا سرچشمه می‌گیرد

اختلال دوقطبی در کودکان، سلامت روان کودکانتان را جدی بگیرید. اختلال دو قطبی در سنین پایین شیوع زیادی پیدا کرده است. این عارضه با استرس در میان آن ها افزایش خواهد یافت. سعی کنید استرس های محیطی را از فرزندانتان دور کنید؛...