“به اختلافات قومی در بادغیس نقطۀ پایان گذاشته شود”

“به اختلافات قومی در بادغیس نقطۀ پایان گذاشته شود”

ساکنان بادغیس از ادارۀ محلی این ولایت می‌خواهند تا به اختلافات قومی و درونی میان فرماندهان مسلح در این ولایت نقطه پایان بگذارد. اختلافات قومی و درونی میان فرماندهان محلی مسلح در بادغیس، با انتقاد شدید ساکنان ولسوالی...