“اختلافات درون حکومت را هرچه زودتر حل کنید”

“اختلافات درون حکومت را هرچه زودتر حل کنید”

نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از رییس جمهور و رئیس اجراییۀ حکومت وحدت ملی خواست تا اختلافات درونی را هرچه زودتر حل نمایند. تدامیچی یاماموتو نمایندۀ ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روز گذشته در...