باز ماندن پیش‌نویس بودجه از رای گیری به دلیل اختلافات درونی

باز ماندن پیش‌نویس بودجه از رای گیری به دلیل اختلافات درونی

پیش نویس بودجه مالی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، به اثر اختلافات عمیق اعضای مجلس نمایندگان از رای گیری باز ماند. عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفته است که این پیش‎نویس روز دوشنبه به رای گیری گذاشته خواهد شدد. در حالی...