اختلافات خودی شاهزادگان توان تکلم را از شاه عربستان گرفت

اختلافات خودی شاهزادگان توان تکلم را از شاه عربستان گرفت

یک روزنامه فلسطینی به نقل از منابع آگاه از وخامت حال پادشاه عربستان خبر داد و نوشت سلمان بن عبدالعزیز اکنون قادر به تکلم نیست. روزنامه فلسطینی المنار به نقل از منابع آگاه در منطقه عربی حاشیه خلیج‌فارس نوشت: روز جمعه...