اختلافات بین رهبران افغانستان قابل نگرانی نیست

اختلافات بین رهبران افغانستان قابل نگرانی نیست

وزارت خارجه امریکا، اعلام کرد که تنش‌های اخیر میان رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان قابل نگرانی نیست و این کشور با رییس جمهور و رییس اجراییه در ارتباط است. الیزابت ترادو، سخنگوی این وزارت گفت حکومت امریکا به خصوص...